Per a les persones

missatgesweb.002

Web:
-Creació d’espais personals.
-Formació canals socials per a nivell usuari.

Formació:
-Presentacions eficaces.
-Taller de com parlar en públic.
-Introducció a l’ús d’eines d’imatge i TIC per a empreses.
-Organització de reunions eficaces o com fer dinàmiques brainstorming correctament.