Per a les empreses

missatgesweb.003

Web:
-Creació i gestió de continguts web
-Visibilitat i posicionament web.
-Creació xarxes socials i dinamització web (Servei de community manager).

Imatge corporativa:
-Disseny i actualització d’imatge coorporativa.
-Elaboració de logos i creació de marca.
-Comunicació visual: cartells, displays, exposicions, tríptics.

Comunicació organitzacions:
-Gestió de la comunicació
-Pla de comunicació
-Difusió i promoció d’activitats.
-Gestió de campanyes de publicitat.
-Màrqueting.
-Notes de premsa, butlletins electrònics, mailing, publicity, etc…
-Producció i organització d’actes corporatius.

Comunicació interna:
-Disseny projecte de comunicació interna i cohesió.
-Disseny i implementació d’activitats i dinàmiques de grup.
-Coaching empresarial i organitzacional.